آزمون انتخابی پسران و دختران برای سطح قهرمانی

با حضور دکتر نوظهوری و مربی خارجی سرای ژیمناستیک نوظهوری، آقای آرمن ایسکویان (Armen Iskoyan) آزمون انتخابی بین پسران و دختران جهت سطوح قهرمانی و ادامه فعالیت آنها انجام شد.

توسط |2019-04-20T13:02:32+04:30آوریل 9th, 2019|اخبار|